ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده انرژی و هیدروژن می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
73932644
73932643
cehr@sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده انرژی و هیدروژن