آزمایشگاه آب‌شیرین‌کن‌ها

امنیت پایدار آبی امروزه از دغد‌غه‌های اصلی پژوهش‌گران حوزه آب و انرژی است. مدیریت صحیح منابع آبی در گرو مصرف بهینه انرژی در تامین نیازهای آبی بشر است. بدین سبب آزمایشگاه آب‌شیرین‌کن‌ها در لابراتوار مهندسی انرژی‌ راه‌اندازی شده است. پژوهش‌گران در این آزمایشگاه، به‌دنبال یافتن راه‌کارهایی برای تامین نیازهای آبی با رعایت مدیریت مصرف انرژی در این حوزه هستند. نگرش اصلی در تامین انرژی، براساس روی‌کرد بهینه‌سازی مصرف انرژِی در آب‌شیرین‌کن‌ها و از سویی دیگر جهت‌دهی به‌سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در این حوزه است.
این آزمایشگاه آمادگی همکاری و ارایه داده‌های تجربی به مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارد.

تجهیزات و امکانات:

  • انواع کالکتورهای خورشیدی
  • رسانایی‌سنج و سختی‌سنج دیجیتال
اطلاعات:
مسئول آزمایشگاه: دکتر مختار بیدی
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴-۱۳۹۳
۷۳۹۳۲۷۱۲
m_bidi@sbu.ac.ir
https://redsbu.ir/desalination-lab